IMPEL Logo

Závěrečná konference WasteForce 7. května2021

13 Apr, 2021

Dne 7. května se uskuteční závěrečná konference projektu WasteForce. Během dne budou zprostředkovány debaty o současných trendech v oblasti odpadové kriminality a politik, prezentace závěrečných výstupů projektu WasteForce a diskuse o odkazu a dalším postupu.

Klíčoví řečníci

Na konferenci vystoupí tito hlavní řečníci:

  • Paní Claudia Korthalsová, politická úřednice Evropské komise, GŘ pro spravedlnost
  • Paní Tatiana Terekhová, referentka pro řízení programů v sekretariátu Basilejské úmluvy
  • Pan Rory Corcoran, asistent ředitele na podřízeném ředitelství pro nezákonné trhy, INTERPOL
  • Pan Éric Figliolia, kontaktní osoba pro environmentální kriminalitu, Eurojust

Program konference

Proběhnou specializovaná zasedání a zlomové skupiny zaměřené na vyvinuté metodiky a nástroje, jakož i na budování kapacit a činnosti v oblasti vytváření sítí realizované na podporu odhalování, vyšetřování a stíhání trestných činů v oblasti odpadů.

Podrobný program konference naleznete na webových stránkách konference.

Cílové publikum

Konference je určena pro odborníky z praxe, regulační orgány a úředníky pracující v řetězci vymáhání práva, jako jsou inspektoři životního prostředí, celníci, policisté, státní zástupci, soudci nebo zástupci MVO’s zabývající se trestnou činností v oblasti odpadů. Zaregistrujte se prosím do termínu 30. dubna 2021.

Proces registrace

Pro registraci na konferenci online přejděte na webové stránky konference, kde je k dispozici také program a seznam řečníků.

Akce v rámci Týdne zeleně

Konference WasteForce byla Evropskou komisí uznána jako partnerská akce Zeleného týdne EU 2021.

 


Zdroj: WasteForce

Pohled vpřed (foto: Larisa Koshkina, Pixabay)
 

Subscribe to our newsletter