IMPEL Logo

WasteForce-slutkonference 7. maj2021

13 Apr, 2021

Den 7. maj afholder WasteForce-projektet sin afsluttende konference. Debatter om aktuelle tendenser inden for affaldskriminalitet og -politikker, præsentation af de endelige resultater af WasteForce-projektet og drøftelser om arven og vejen frem vil blive faciliteret i løbet af dagen.

Hovedtalere

Konferencen er stolt af at være vært for følgende hovedtalere:

  • Mrs. Claudia Korthals, politisk embedsmand i Europa-Kommissionen, GD Retlige anliggender
  • Mrs. Tatiana Terekhova, programforvaltningsmedarbejder i Basel-konventionens sekretariat
  • Rory Corcoran, vicedirektør i underdirektoratet for ulovlige markeder, INTERPOL
  • Mr. Éric Figliolia, kontaktpunkt for miljøkriminalitet, Eurojust

Konferenceprogram

Der vil være dedikerede sessioner og grupper med fokus på de metoder og værktøjer, der er udviklet, samt de kapacitetsopbygnings- og netværksaktiviteter, der er gennemført for at støtte afsløring, efterforskning og retsforfølgning af affaldskriminalitet.

Det detaljerede konferenceprogram kan findes på konferencens websted.

Målgruppe

Konferencen er åben for praktikere, reguleringsmyndigheder og embedsmænd, der arbejder i håndhævelseskæden, såsom miljøinspektører, toldere, politifolk, offentlige anklagere, dommere eller repræsentanter for IGO’s, der arbejder med affaldskriminalitet. Tilmelding bedes ske inden fristen den 30. april 2021.

Registreringsproces

For at tilmelde dig onlinekonferencen skal du gå til konferencewebstedet, hvor programmet og listen over talere også er tilgængelig.

Greenweek-arrangement

VasteForce-konferencen er blevet anerkendt som EU Green Week 2021-partnerbegivenhed af Europa-Kommissionen.

 


Kilde: WasteForce

Looking Ahead (fotokredit: Larisa Koshkina, Pixabay)
 

Subscribe to our newsletter