IMPEL Logo

WasteForce Slotconferentie 7 mei2021

13 Apr, 2021

Op 7 mei vindt de slotconferentie van het WasteForce-project plaats. Tijdens deze dag zullen debatten over actuele trends in afvalcriminaliteit en afvalbeleid, de presentatie van de eindresultaten van het WasteForce-project en discussies over de erfenis en de weg vooruit worden gefaciliteerd.

Keynote sprekers

De conferentie is trots op de volgende keynote sprekers:

  • Mrs. Claudia Korthals, beleidsmedewerker bij de Europese Commissie, DG Justitie
  • Mevrouw Tatiana Terekhova, medewerker programmabeheer bij het secretariaat van het Verdrag van Bazel
  • De heer Rory Corcoran, assistent-directeur bij het Subdirectoraat Illegale Markten, INTERPOL
  • De heer Éric Figliolia, contactpersoon voor milieucriminaliteit, Eurojust

Conferentieprogramma

Er zullen speciale sessies en werkgroepen zijn die zich richten op de ontwikkelde methodologieën en instrumenten, alsmede op de capaciteitsopbouw en netwerkactiviteiten die worden uitgevoerd ter ondersteuning van de opsporing, het onderzoek en de vervolging van afvaldelicten.

Het gedetailleerde conferentieprogramma is te vinden op de website van de conferentie.

Doelgroep

De conferentie staat open voor praktijkmensen, regelgevers en ambtenaren die werkzaam zijn in de handhavingsketen, zoals milieu-inspecteurs, douanebeambten, politieagenten, officieren van justitie, rechters of vertegenwoordigers van IGO’s die zich bezighouden met afvalcriminaliteit. Schrijf u in vóór de deadline van 30 april 2021.

Inschrijvingsprocedure

Inschrijven voor de online conferentie kan via de conferentiewebsite, waar ook het programma en de sprekerslijst beschikbaar zijn.

Groenweek evenement

De WasteForce conferentie is door de Europese Commissie erkend als EU Green Week 2021 partnerevenement.

 


Bron: WasteForce

Het vooruitkijken (photo credit: Larisa Koshkina, Pixabay)
 

Subscribe to our newsletter