IMPEL Logo

WasteForce slutkonferens 7 maj2021

13 Apr, 2021

Den 7 maj kommer WasteForce-projektet att ha sin avslutande konferens. Debatter om aktuella trender inom avfallskriminalitet och avfallspolitik, presentation av de slutliga resultaten av WasteForce-projektet och diskussioner om arvet och vägen framåt kommer att underlättas under dagen.

Högtidstalare

Konferensen är stolt över att vara värd för följande huvudtalare:

  • Mrs Claudia Korthals, politisk handläggare vid Europeiska kommissionen, GD Rättsliga frågor
  • Tatiana Terekhova, programförvaltningsansvarig vid Baselkonventionens sekretariat
  • .
  • Rory Corcoran, biträdande direktör vid underdirektoratet för olagliga marknader, Interpol
  • Mr Éric Figliolia, kontaktpunkt för miljöbrottslighet, Eurojust

Konferensprogram

Det kommer att finnas särskilda sessioner och grupper som fokuserar på de metoder och verktyg som utvecklats, liksom på den kapacitetsuppbyggnad och de nätverksaktiviteter som genomförts för att stödja upptäckt, utredning och lagföring av avfallsbrott.

Det detaljerade konferensprogrammet finns på konferensens webbplats.

Målgrupp

Konferensen är öppen för praktiker, tillsynsmyndigheter och tjänstemän som arbetar i verkställighetskedjan, t.ex. miljöinspektörer, tulltjänstemän, poliser, åklagare, domare eller företrädare för IGO’s som arbetar med avfallsbrottslighet. Vänligen registrera dig före tidsfristen den 30 april 2021.

Registreringsprocess

För att registrera dig till onlinekonferensen går du till konferenswebbplatsen, där programmet och listan över talare också finns tillgänglig.

Greenweek-evenemang

VasteForce-konferensen har av Europeiska kommissionen erkänts som EU Green Week 2021-partnerevenemang.

 


Källa: WasteForce

Looking Ahead (foto: Larisa Koshkina, Pixabay)
 

Subscribe to our newsletter