IMPEL Logo

WasteForce lõppkonverents 7. mai2021

13 Apr, 2021

7. mail toimub WasteForce'i projekti lõppkonverents. Päeva jooksul toimuvad arutelud jäätmekuritegevuse ja -poliitika praeguste suundumuste üle, projekti WasteForce lõpptulemuste tutvustamine ning arutelud pärandi ja edasise tegevuse üle.

Esinejad

Konverentsil on uhke, et seal esinevad järgmised peaesinejad:

  • Ms. Claudia Korthals, Euroopa Komisjoni õigusasjade peadirektoraadi poliitikaametnik
  • Tatiana Terehhova, Baseli konventsiooni sekretariaadi programmijuhtimise ametnik
  • Rory Corcoran, INTERPOLi ebaseaduslike turgude alldirektoraadi direktori asetäitja
  • Mr. Éric Figliolia, keskkonnakuritegevuse kontaktisik, Eurojust

Konverentsi programm

Konverentsil toimuvad spetsiaalsed istungid ja töörühmad, mis keskenduvad väljatöötatud metoodikale ja vahenditele, samuti suutlikkuse suurendamisele ja võrgustike loomisele, mida rakendatakse jäätmekuritegude avastamise, uurimise ja nende eest vastutusele võtmise toetamiseks.

Konverentsi üksikasjalik konverentsi programm on leitav konverentsi veebilehelt.

sihtrühm

Konverents on avatud praktikutele, reguleerivatele asutustele ja jõustamisahelas töötavatele ametnikele, nagu keskkonnainspektorid, tolliametnikud, politseiametnikud, prokurörid, kohtunikud või jäätmekuritegevusega tegelevate valitsusväliste organisatsioonide esindajad. Palun registreeruge enne tähtaega 30. aprill 2021.

Registreerimisprotsess

Konverentsile registreerumiseks külastage konverentsi veebisaiti, kus on saadaval ka programm ja esinejate nimekiri.

Greenweek üritus

Konverents WasteForce on Euroopa Komisjoni poolt tunnustatud EU Green Week 2021 partnerürituseks.

 


Allikas: WasteForce

Kaart ette (foto: Larisa Koshkina, Pixabay)
 

Subscribe to our newsletter