IMPEL Logo

Záverečná konferencia WasteForce 7. mája2021

13 Apr, 2021

Dňa 7. mája sa uskutoční záverečná konferencia projektu WasteForce. Počas dňa sa uskutočnia diskusie o súčasných trendoch v oblasti odpadovej kriminality a politík, prezentácia záverečných výstupov projektu WasteForce a diskusie o dedičstve a ďalšom smerovaní.

Kľúčoví rečníci

Konferencia sa môže pochváliť týmito hlavnými rečníkmi:

  • Pani Claudia Korthals, politická pracovníčka Európskej komisie, Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť
  • Pani Tatiana Terekhová, referentka pre riadenie programov na sekretariáte Bazilejského dohovoru
  • Pán Rory Corcoran, asistent riaditeľa na podriadenom riaditeľstve pre nezákonné trhy, INTERPOL
  • Pán Éric Figliolia, kontaktné miesto pre environmentálnu kriminalitu, Eurojust

Program konferencie

Budú sa konať špecializované zasadnutia a zlomové skupiny zamerané na vypracované metodiky a nástroje, ako aj na budovanie kapacít a činnosti v oblasti vytvárania sietí realizované na podporu odhaľovania, vyšetrovania a stíhania trestných činov súvisiacich s odpadmi.

Podrobný program konferencie nájdete na webovej stránke konferencie.

Cielová skupina

Konferencia je určená pre odborníkov z praxe, regulačné orgány a úradníkov pracujúcich v reťazci presadzovania práva, ako sú environmentálni inšpektori, colníci, policajti, prokurátori, sudcovia alebo zástupcovia MVO’s zaoberajúci sa trestnou činnosťou súvisiacou s odpadmi. Zaregistrujte sa, prosím, do termínu 30. apríla 2021.

Proces registrácie

Na konferenciu sa môžete zaregistrovať online na webovej stránke konferencie, kde je k dispozícii aj program a zoznam prednášajúcich.

Udalosť v rámci Zeleného týždňa

Konferenciu WasteForce Európska komisia uznala za partnerské podujatie Zeleného týždňa EÚ 2021.

 


Zdroj: WasteForce

Pohľad vpred (foto: Larisa Koshkina, Pixabay)
 

Subscribe to our newsletter