IMPEL Logo

IMPEL-håndbogen - Samarbejde om miljøinspektioner og certificering af miljøledelsessystemer er nu tilgængelig

16 Nov, 2022

Klimatruslen samt en stigende bevidsthed om virkningerne af plastik, nedgang i biodiversiteten og nu virkningerne af en global pandemi & potentiel grøn genopretning har en dybtgående indvirkning på politik, hvordan vi regulerer og på dem, vi regulerer. Det er grunden til, at IMPEL startede sit Climate Emergency Program i 2021.

Der er et stigende pres for at bidrage til reduktion af drivhusgasser, reduktion af kulstof eller støtte grøn genopretning, men kun få reguleringsmyndigheder har de rette værktøjer til at begynde at tackle disse spørgsmål. Dette program håber at tackle disse problemer ved at udforme værktøjer og tilgange, som tilsynsmyndighederne kan bruge til at imødegå disse nye udfordringer. Forskning, udvikling og udformning af nye redskaber og metoder, som lovgivere kan bruge til at opfylde politiske mål, der er drevet af den klimatiske nødsituation (& grøn genopretning).

Sigtet med IMPEL Handbook - Cooperation in the Field of Environmental Inspections and Certification of Environmental Management Systems er at give indsigt, strategier og værktøjer til at fremme samarbejdet mellem offentlige miljøinspektorater og inspektører og parter, der er involveret i akkrediteret certificering af miljøledelsessystemer, for at nå en højere grad af miljøbeskyttelse. I overensstemmelse med dette formål indeholder håndbogen følgende:

-           Information om miljøregulering og inspektioner i forbindelse med miljøledelsessystemer

-               Oplysninger om privat akkrediteret certificering af miljøledelsessystemer

-             En forklaring på, hvordan det offentlige miljøtilsyn kan drage fordel af privat akkrediteret certificering af miljøledelsessystemer

-           Praktiske strategier og redskaber til at hjælpe samarbejdet med at blive implementeret i det daglige arbejde

-           En ordliste til at forklare de mest almindeligt anvendte termer

Denne håndbog er primært beregnet til dem, der er direkte involveret i ledelsen og gennemførelsen af offentlige miljøtilsyn, certificeringsorganer, auditorer og akkrediteringsorganer. Håndbogen kan også hjælpe virksomheder, lovgivere og embedsmænd, der er involveret i miljøgodkendelser, med at udforme strategier ved hjælp af den indsigt og de værktøjer, den indeholder.

Klik her for at downloade IMPEL-håndbogen.


Subscribe to our newsletter