IMPEL Logo

IMPELi käsiraamat - koostöö keskkonnajärelevalve ja keskkonnajuhtimissüsteemide sertifitseerimise valdkonnas on nüüd saadaval

16 Nov, 2022

Kliima hädaolukord, samuti suurenev teadlikkus plasti mõjust, bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ja nüüd ka ülemaailmse pandeemia mõju &; võimalik roheline taastumine mõjutab põhjalikult poliitikat, meie reguleerimise viisi ja neid, keda me reguleerime. See on põhjus, miks IMPEL alustas 2021. aastal oma kliimakriisi programmi.

Surve aidata kaasa kasvuhoonegaaside vähendamisele, süsiniku vähendamisele või rohelise taastumise toetamisele suureneb, kuid vähesed reguleerivad asutused omavad õigeid vahendeid, et nende küsimustega tegelema hakata. Selle programmiga loodetakse neid probleeme lahendada, kavandades vahendeid ja lähenemisviise, mida reguleerivad asutused saavad kasutada nende tekkivate probleemide lahendamiseks. Uute vahendite ja lähenemisviiside uurimine, väljatöötamine ja kavandamine, mida reguleerijad saavad kasutada, et täita poliitilisi eesmärke, mida ajendab kliimaalane hädaolukord (& roheline taastumine).

Keskkonnainspektsiooni käsiraamatu IMPEL - koostöö keskkonnajärelevalve ja keskkonnajuhtimissüsteemide sertifitseerimise valdkonnas eesmärk on pakkuda teadmisi, strateegiaid ja vahendeid, et julgustada koostööd riiklike keskkonnainspektsioonide ja inspektorite ning keskkonnajuhtimissüsteemide akrediteeritud sertifitseerimisega seotud osapoolte vahel, et saavutada kõrgem keskkonnakaitse tase. Seda eesmärki järgides on käsiraamatus esitatud:

-           Teavet keskkonnajuhtimissüsteemidega seotud keskkonnaalase reguleerimise ja inspekteerimise kohta

-         Teave keskkonnajuhtimissüsteemide eraakrediteeritud sertifitseerimise kohta

-         Selgitus selle kohta, kuidas avaliku sektori keskkonnajärelevalve saab kasu keskkonnajuhtimissüsteemide eraakrediteeritud sertifitseerimisest

-         Praktilised strateegiad ja vahendid, mis aitavad rakendada koostööd igapäevatöös

-           Sõnastik kõige sagedamini kasutatavate terminite selgitamiseks

Käsiraamat on mõeldud eelkõige neile, kes on otseselt seotud avaliku keskkonnainspektsiooni juhtimise ja läbiviimisega, sertifitseerimisasutustele, audiitoritele ja akrediteerimisasutustele. Samuti võib käsiraamat aidata ettevõtetel, seadusandjatel ja keskkonnalubadega tegelevatel ametnikel koostada strateegiaid, kasutades esitatud teadmisi ja vahendeid.

Klikkige tema, et laadida alla IMPELi käsiraamat.


Subscribe to our newsletter