IMPEL Logo

Podręcznik IMPEL - Współpraca w zakresie kontroli środowiskowych i certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego jest już dostępny

16 Nov, 2022

Pogotowie klimatyczne, jak również rosnąca świadomość wpływu plastiku, spadku różnorodności biologicznej, a teraz wpływów globalnej pandemii & potencjalnej zielonej odnowy mają głęboki wpływ na politykę, jak regulujemy i na tych, których regulujemy. To jest powód, dla którego IMPEL rozpoczął swój Climate Emergency Program w 2021 r.

Presje, aby przyczynić się do redukcji gazów cieplarnianych, redukcji emisji dwutlenku węgla lub wspierania zielonej odnowy są coraz większe, ale niewiele organów regulacyjnych ma odpowiednie narzędzia, aby rozpocząć rozwiązywanie tych problemów. Ten program ma nadzieję rozwiązać te problemy poprzez projektowanie narzędzi i podejść, które organy regulacyjne mogą wykorzystać do sprostania tym pojawiającym się wyzwaniom. Badania, rozwój i projektowanie nowych narzędzi i podejść dla regulatorów do wykorzystania w celu spełnienia celów polityki napędzanych przez kryzys klimatyczny (& green recovery).

Celem IMPEL Handbook - Cooperation in the Field of Environmental Inspections and Certification of Environmental Management Systems jest dostarczenie spostrzeżeń, strategii i narzędzi zachęcających do współpracy między publicznymi inspektoratami ochrony środowiska i inspektorami a stronami zaangażowanymi w akredytowaną certyfikację systemów zarządzania środowiskowego w celu osiągnięcia wyższego stopnia ochrony środowiska. Podążając za tym celem, podręcznik zapewnia:

-     Informacje o regulacjach i kontrolach środowiskowych związanych z systemami zarządzania środowiskowego

-      Informacje o prywatnej akredytowanej certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego

-     Wyjaśnienie, w jaki sposób publiczna inspekcja ochrony środowiska może skorzystać z prywatnej akredytowanej certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego

-     Praktyczne strategie i narzędzia ułatwiające wdrożenie współpracy w codziennej pracy

-     Słowniczek wyjaśniający najczęściej używane terminy

Podręcznik ten przeznaczony jest przede wszystkim dla osób bezpośrednio zaangażowanych w zarządzanie i realizację publicznych inspekcji ochrony środowiska, jednostek certyfikujących, audytorów i jednostek akredytujących. Ponadto podręcznik może pomóc firmom, ustawodawcom i urzędnikom zajmującym się pozwoleniami środowiskowymi w projektowaniu strategii z wykorzystaniem przedstawionych spostrzeżeń i narzędzi.

Kliknij tutaj, aby pobrać podręcznik IMPEL.


Subscribe to our newsletter