IMPEL Logo

Na voljo je priročnik IMPEL - Sodelovanje na področju okoljskih inšpekcijskih pregledov in certificiranja sistemov ravnanja z okoljem

16 Nov, 2022

Podnebne krizne razmere in vse večje zavedanje o vplivu plastike, upadanju biotske raznovrstnosti in zdaj tudi o učinkih globalne pandemije & amp; potencialno zeleno okrevanje močno vplivajo na politiko, način urejanja in na tiste, ki jih urejamo. Zato je IMPEL leta 2021 začel izvajati program za podnebne razmere v izrednih razmerah.

Tlaki, da bi prispevali k zmanjšanju toplogrednih plinov, zmanjšanju ogljika ali podpori zeleni obnovi, so vse večji, vendar ima le malo regulativnih organov ustrezna orodja, da bi se lahko začeli ukvarjati s temi vprašanji. Ta program želi ta vprašanja rešiti z oblikovanjem orodij in pristopov, ki jih lahko regulatorji uporabijo za soočanje s temi nastajajočimi izzivi. Raziskave, razvoj in oblikovanje novih orodij in pristopov, ki jih bodo regulatorji lahko uporabili za izpolnjevanje ciljev politike, ki jih narekuje izredne podnebne razmere (& zeleno okrevanje).

Namen programa IMPEL Handbook - Cooperation in the Field of Environmental Inspections and Certification of Environmental Management Systems je zagotoviti vpogled, strategije in orodja za spodbujanje sodelovanja med javnimi inšpektorati za okolje in inšpektorji ter strankami, vključenimi v akreditirano certificiranje sistemov okoljskega ravnanja, da bi dosegli višjo stopnjo varstva okolja. V skladu s tem ciljem priročnik zagotavlja:

-         Informacije o okoljskih predpisih in inšpekcijskih pregledih, povezanih s sistemi okoljskega ravnanja

-               Informacije o sistemih okoljskega ravnanja

-         Informacije o sistemih okoljskega ravnanja

;Informacije o zasebnem akreditiranem certificiranju sistemov okoljskega ravnanja

-         Razlaga, kako lahko javna okoljska inšpekcija koristi zasebno akreditirano certificiranje sistemov okoljskega ravnanja

-           Praktične strategije in orodja za pomoč pri izvajanju sodelovanja pri vsakdanjem delu

-         Glosar za pojasnitev najpogosteje uporabljenih izrazov

Ta priročnik je namenjen predvsem tistim, ki so neposredno vključeni v upravljanje in izvajanje javne okoljske inšpekcije, certifikacijskim organom, revizorjem in akreditacijskim organom. Prav tako bi lahko priročnik pomagal podjetjem, zakonodajalcem in uradnikom, vključenim v okoljska dovoljenja, pri oblikovanju strategij, ki bi uporabljale vpogled in orodja.

Kliknite tu za prenos priročnika IMPEL.


Subscribe to our newsletter