IMPEL Logo

IMPEL Supporting IED Implementation Project organiserede en fælles inspektion på en papirmassefabrik i Sverige

22 Dec, 2022

Arbejdsgruppen for inspektion og forebyggelse fra ET-industri og luft afholdt deres 14. fælles inspektion på en papirmasse- og papirfabrik i Sverige den 8.-9. december 2022. Det var den første fælles inspektion efter Corona. Inspektører fra Sverige, Nederlandene og Finland deltog i inspektionen, og en inspektør fra Storbritannien var involveret i forberedelserne.

Inspektionsgruppen fokuserede primært på lugt, spildevandsbehandling, undtagelser, andre end normale driftsforhold (OTNOC) og Legionella. 

Den fælles inspektionsgruppe præsenterede deres vigtigste resultater med næsten 30 interesserede personer rundt om i Europa under et kort webinar den 19. december 2022. En god praksis, som holdet stødte på for at forebygge klager, var, at operatører i Sverige kommunikerede direkte med offentligheden før en begivenhed, der kunne medføre ulemper, i lokale aviser, sociale medier osv. En anden var, at korte, regelmæssige digitale møder mellem operatøren og tilsynsmyndigheden kan være et godt supplement til tilsynet. Det var interessant at se, at Sverige og Finland fokuserede mere på virksomhedernes egenkontrol, og at den måde, hvorpå tilsynsdata indsamles, varierede også. I Finland opbevares alle oplysninger nationalt, og i Nederlandene har hver region derimod sit eget datasystem. Der var flere forskelle. 

Det var meget interessant og også inspirerende at høre fra hinanden, hvordan og hvorfor disse gyldige IED-implementeringer blev udført. Endnu et eksempel på, at der er flere løsninger på et ''problem''. 

For mere information om IMPEL Supporting IED Implementation Project klik her.

Subscribe to our newsletter