IMPEL Logo

IMPEL Supporting IED Implementation Project järjesti yhteisen tarkastuksen ruotsalaisessa paperimassatehtaassa.

22 Dec, 2022

Etuteollisuuden ja ilmatekniikan tarkastus- ja ennaltaehkäisytyöryhmä järjesti 14. yhteisen tarkastuksen massa- ja paperitehtaalla Ruotsissa 8.-9. joulukuuta 2022. Tämä oli ensimmäinen yhteinen tarkastus Coronan jälkeen. Tarkastukseen osallistui tarkastajia Ruotsista, Alankomaista ja Suomesta, ja yksi tarkastaja Yhdistyneestä kuningaskunnasta osallistui valmisteluihin.

Tarkastusryhmä keskittyi pääasiassa hajuun, jäteveden käsittelyyn, poikkeuksiin, muihin kuin normaaleihin toimintaolosuhteisiin (OTNOC) ja legionellaan.

Yhteistarkastusryhmä esitteli keskeiset havaintonsa lähes 30 kiinnostuneelle henkilölle eri puolilla Eurooppaa lyhyessä webinaarissa 19. joulukuuta 2022. Ryhmän havaitsema hyvä käytäntö valitusten estämiseksi oli se, että Ruotsissa toimijat viestittivät suoraan yleisölle ennen tapahtumaa, josta voi aiheutua haittaa, paikallisissa sanomalehdissä, sosiaalisessa mediassa jne. Toinen oli se, että lyhyet, säännölliset digitaaliset tapaamiset toiminnanharjoittajan ja valvontaviranomaisen välillä voivat olla hyvä lisä valvontaan. Mielenkiintoista oli huomata, että Ruotsissa ja Suomessa keskityttiin enemmän yritysten omavalvontaan ja myös tapa, jolla tarkastustietoja kerättiin, vaihteli. Suomessa kaikki tiedot tallennetaan kansallisesti ja Alankomaissa taas jokaisella alueella on oma tietojärjestelmänsä. Eroja oli enemmänkin. 

Erittäin mielenkiintoista ja myös inspiroivaa kuulla toisiltaan, miten ja miksi nämä pätevät IED-toteutukset on tehty. Taas yksi esimerkki siitä, että "ongelmaan" on olemassa useampia ratkaisuja. 

Lisätietoa IMPELin IED-toteutushanketta tukevasta IMPEL-ohjelmasta saa klikkaamalla täältä.

.

Subscribe to our newsletter