IMPEL Logo

IMPELi toetav IED rakendamise projekt korraldas ühise kontrolli Rootsi paberimassi tehases.

22 Dec, 2022

Euroopa tööstuse ja õhu kontrolli ja ennetamise töörühm korraldas 8.-9. detsembril 2022 oma 14. ühise kontrolli ühes tselluloosi- ja paberitehases Rootsis. See oli esimene ühine inspekteerimine pärast Coronat. Inspekteerimisega ühinesid inspektorid Rootsist, Hollandist ja Soomest ning ettevalmistustöödesse oli kaasatud inspektor Ühendkuningriigist.

Inspektsioonirühm keskendus peamiselt lõhnale, reoveepuhastusele, eranditele, muudele kui tavalistele käitamistingimustele (OTNOC) ja legionellale.

Ühenduslik inspektsioonirühm tutvustas oma peamisi tulemusi 19. detsembril 2022 lühikese veebiseminari käigus ligi 30 huvitatud isikule üle Euroopa. Üks hea tava, millega meeskond kohtas kaebuste vältimiseks, oli see, et Rootsi käitajad teavitasid avalikkust vahetult enne sündmust, mis võib põhjustada ebamugavusi, kohalikes ajalehtedes, sotsiaalmeedias jne. Teine oli, et lühikesed, korrapärased digitaalsed kohtumised ettevõtja ja järelevalveasutuse vahel võivad olla hea täiendus järelevalvele. Huvitav oli näha, et Rootsis ja Soomes keskenduti rohkem ettevõtete enesekontrollile ning ka kontrolliandmete kogumise viisid olid erinevad. Soomes säilitatakse kogu teave riiklikul tasandil ja Madalmaades seevastu on igal piirkonnal oma andmesüsteem. Erinevusi oli rohkem. 

Suuresti huvitav ja ka inspireeriv kuulda üksteiselt, kuidas ja miks neid kehtivaid IED rakendusi tehti. Veel üks näide sellest, et ''probleemile'' on rohkem lahendusi. 

Lisema teabe saamiseks IMPELi toetava IED rakendamise projekti kohta kliki tema.

Subscribe to our newsletter