IMPEL Logo

Projekt IMPEL wspierający wdrożenie IED zorganizował wspólną inspekcję w fabryce celulozy papierowej w Szwecji.

22 Dec, 2022

Grupa robocza inspekcji i prewencji z przemysłu ET i powietrza zorganizowała swoją 14. wspólną inspekcję w fabryce celulozy i papieru w Szwecji w dniach 8-9 grudnia 2022 r. Była to pierwsza wspólna inspekcja po Coronie. W inspekcji wzięli udział inspektorzy ze Szwecji, Holandii i Finlandii, a w przygotowaniach uczestniczył inspektor z Wielkiej Brytanii.

Zespół kontrolny skupił się głównie na odorze, oczyszczaniu ścieków, odstępstwach, innych niż normalne warunkach operacyjnych (OTNOC) i Legionelli. 

Zespół kontrolny przedstawił swoje główne ustalenia prawie 30 zainteresowanym osobom z całej Europy podczas krótkiego webinarium 19 grudnia 2022 r. Dobrą praktyką, na którą zespół natknął się w celu zapobiegania skargom, było to, że operatorzy w Szwecji komunikowali się bezpośrednio z opinią publiczną przed wydarzeniem, które może spowodować niedogodności w lokalnych gazetach, mediach społecznościowych itp. Inną było to, że krótkie, regularne spotkania cyfrowe pomiędzy operatorem a organem nadzorczym mogą być dobrym uzupełnieniem nadzoru. Interesujące jest to, że Szwecja i Finlandia skupiły się bardziej na samokontroli prowadzonej przez przedsiębiorstwa, a także na różnych sposobach gromadzenia danych z kontroli. W Finlandii wszystkie informacje są przechowywane w kraju, a w Holandii z drugiej strony każdy region ma swój własny system danych. Różnic było więcej.

Bardzo interesujące i inspirujące było usłyszeć od innych, jak i dlaczego te ważne wdrożenia IED zostały wykonane. Kolejny przykład, że istnieje więcej rozwiązań "problemu". 

Aby uzyskać więcej informacji na temat projektu IMPEL Supporting IED Implementation kliknij tutaj.

.

Subscribe to our newsletter