IMPEL Logo

IMPEL stödjer IED Implementation Project och organiserade en gemensam inspektion vid en pappersmassafabrik i Sverige.

22 Dec, 2022

Arbetsgruppen för inspektion och förebyggande åtgärder från ET-industrin och luft anordnade sin 14:e gemensamma inspektion vid en massa- och pappersfabrik i Sverige den 8-9 december 2022. Detta var den första gemensamma inspektionen efter Corona. Inspektörer från Sverige, Nederländerna och Finland deltog i inspektionen och en inspektör från Storbritannien deltog i förberedelserna.

Inspektionsgruppen fokuserade främst på lukt, rening av avloppsvatten, undantag, andra än normala driftsförhållanden (OTNOC) och legionella. 

Den gemensamma inspektionsgruppen presenterade sina viktigaste resultat för nästan 30 intresserade personer runt om i Europa under ett kort webbseminarium den 19 december 2022. En god praxis som teamet stötte på för att förebygga klagomål var att operatörer i Sverige kommunicerade direkt med allmänheten före en händelse som kunde orsaka olägenheter i lokala tidningar, sociala medier etc. En annan var att korta, regelbundna digitala möten mellan operatören och tillsynsmyndigheten kan vara ett bra komplement till tillsynen. Intressant att se att Sverige och Finland fokuserade mer på företagens egenkontroll och att även sättet att samla in inspektionsdata varierade. I Finland lagras all information nationellt och i Nederländerna däremot har varje region sitt eget datasystem. Det fanns fler skillnader. 

Väldigt intressant och även inspirerande att höra från varandra hur och varför dessa giltiga IED-implementeringar genomfördes. Ännu ett exempel på att det finns fler lösningar på ett ''problem''. 

För mer information om IMPEL:s projekt för stöd till IED-implementering klicka här.

Subscribe to our newsletter