IMPEL Logo

IMPEL Supporting IED Implementation Project zorganizoval spoločnú inšpekciu v závode na výrobu celulózy vo Švédsku

22 Dec, 2022

Pracovná skupina pre inšpekciu a prevenciu z odvetvia ET a ovzdušia zorganizovala 8. a 9. decembra 2022 svoju 14. spoločnú inšpekciu v závode na výrobu celulózy a papiera vo Švédsku. Išlo o prvú spoločnú inšpekciu po konferencii Corona. Do inšpekcie sa zapojili inšpektori zo Švédska, Holandska a Fínska a do príprav sa zapojil aj inšpektor zo Spojeného kráľovstva.

Inšpekčný tím sa zameral najmä na zápach, čistenie odpadových vôd, výnimky, iné ako bežné prevádzkové podmienky (OTNOC) a legionellu. 

Spoločný inšpekčný tím prezentoval svoje hlavné zistenia s takmer 30 zainteresovanými osobami z celej Európy počas krátkeho webinára 19. decembra 2022. Dobrou praxou, na ktorú tím narazil a ktorá umožňuje predchádzať sťažnostiam, bolo, že prevádzkovatelia vo Švédsku pred udalosťou, ktorá by mohla spôsobiť nepríjemnosti, priamo komunikovali s verejnosťou v miestnych novinách, sociálnych médiách atď. Ďalším bolo, že krátkymi pravidelnými digitálnymi stretnutiami medzi prevádzkovateľom a dozorným orgánom sa môže dobre doplniť dohľad. Zaujímavé bolo, že Švédsko a Fínsko sa viac zamerali na samokontrolu zo strany spoločností a líšil sa aj spôsob zberu údajov z kontrol. Vo Fínsku sa všetky informácie uchovávajú na národnej úrovni a v Holandsku má naopak každý región svoj vlastný systém údajov. Rozdielov bolo viac. 

Veľmi zaujímavé a zároveň inšpiratívne bolo vypočuť si navzájom, ako a prečo sa tieto platné implementácie IED uskutočnili. Ďalší príklad toho, že existuje viac riešení ''problému''. 

Pre viac informácií o projekte IMPEL podporujúcom implementáciu IED kliknite tade.

Subscribe to our newsletter