IMPEL Logo

Vadovas inspektoriams: Nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių plastiko atliekų vežimą, vykdymo užtikrinimas

13 Oct, 2022

Gidas inspektoriams: Jame pateikiamos rekomendacijos, kaip užtikrinti nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių plastiko atliekų vežimą, vykdymą. Vadove pateikiama Bazelio konvencijos pakeitimų, susijusių su plastiko atliekomis, taikomų nuo 2021 m. sausio mėn. santrauka ir išvardijamos plastiko atliekų rūšys, su kuriomis inspektoriai greičiausiai susidurs.  Vadove taip pat padedama parinkti tinkamiausius atliekų klasifikavimo kodus ir pateikiama DUK.

Gidas papildo gaires, pateiktas ES korespondentų gairėse Nr. 12 (CG12) dėl plastiko atliekų klasifikavimo, dėl kurių susitarta 2021 m. lapkričio 12 d. ir kurios taikomos nuo 2021 m. gruodžio 3 d.  

Gidą parengė Nacionalinis tarpvalstybinių pervežimų biuras (NTFSO), Dublino miesto taryba, Airija, kartu su IMPEL Plastiko atliekų vežimo projekto nariais. Daugiau informacijos apie projektą rasite paspaudę čia.

Paskelbtas vadovas inspektoriams (Vadovas inspektoriams)


Subscribe to our newsletter