IMPEL Logo

Opas tarkastajille: Muovijätteen siirtoja koskevan kansallisen lainsäädännön täytäntöönpano

13 Oct, 2022

Opas tarkastajille: Enforcing National Legislation on Plastic Waste Shipments (Muovijätteen siirtoja koskevan kansallisen lainsäädännön täytäntöönpano) sisältää ohjeita muovijätteen siirtoja koskevan kansallisen lainsäädännön täytäntöönpanosta. Oppaassa esitetään yhteenveto Baselin yleissopimukseen tehdyistä muovijätettä koskevista muutoksista, joita on sovellettu tammikuusta 2021 alkaen, ja luetellaan muovijätetyypit, joita tarkastajat todennäköisimmin kohtaavat.  Oppaassa autetaan myös sopivimpien jäteluokituskoodien valinnassa, ja se sisältää joukon usein kysyttyjä kysymyksiä.

Opas täydentää muovijätteen luokittelua koskevissa EU:n kirjeenvaihtajien ohjeissa nro 12 (CG12) annettuja ohjeita, joista sovittiin 12.11.2021 ja joita sovelletaan 3.12.2021 alkaen.  

Opas on tuottanut Dublinin kaupunginvaltuuston Dublinin kaupungin kansallinen rajat ylittävien jätteiden siirtotoimisto (NTFSO) Irlannissa yhdessä muovijätteen siirtohankkeen (Plastic Waste Shipments Project) IMPEL-jäsenten kanssa. Lisätietoja hankkeesta saat klikkaamalla täältä.

Tarkastajille suunnattu opas on nyt saatavilla (A Guide for Inspectors)


.

Subscribe to our newsletter