IMPEL Logo

Príručka pre inšpektorov: Presadzovanie vnútroštátnych právnych predpisov o preprave plastového odpadu

13 Oct, 2022

Príručka pre inšpektorov: Príručka pre inšpektorov: Presadzovanie vnútroštátnych právnych predpisov o preprave plastového odpadu poskytuje návod na presadzovanie vnútroštátnych právnych predpisov o preprave plastového odpadu. Príručka poskytuje zhrnutie zmien Bazilejského dohovoru týkajúcich sa plastového odpadu, ktoré sa uplatňujú od januára 2021, a uvádza druhy plastového odpadu, s ktorými sa inšpektori s najväčšou pravdepodobnosťou stretnú.  Pomáha tiež pri výbere najvhodnejších kódov klasifikácie odpadu a obsahuje sériu často kladených otázok.

Príručka dopĺňa usmernenia uvedené v Usmerneniach korešpondentov EÚ č. 12 (CG12) o klasifikácii plastového odpadu, ktoré boli schválené 12. novembra 2021 a uplatňujú sa od 3. decembra 2021.  

Príručku vypracoval Národný úrad pre cezhraničnú prepravu (NTFSO), Mestská rada Dublin, Írsko v spolupráci s členmi IMPEL v rámci projektu prepravy plastového odpadu. Viac informácií o projekte nájdete tu.

Príručka pre inšpektorov je už k dispozícii (Príručka pre inšpektorov)


Subscribe to our newsletter