IMPEL Logo

Ръководство за инспектори: Прилагане на националното законодателство относно превоза на пластмасови отпадъци

13 Oct, 2022

Наръчник за инспектори: предоставя насоки за прилагане на националното законодателство относно превоза на пластмасови отпадъци. Ръководството съдържа обобщение на промените в Базелската конвенция по отношение на пластмасовите отпадъци, които се прилагат от януари 2021 г., и изброява видовете пластмасови отпадъци, с които инспекторите е най-вероятно да се сблъскат.  То също така подпомага избора на най-подходящите кодове за класификация на отпадъците и включва серия от често задавани въпроси.

Наръчникът допълва указанията, предоставени в Кореспондентски насоки № 12 на ЕС (CG12) относно класификацията на пластмасови отпадъци, които бяха договорени на 12 ноември 2021 г. и се прилагат от 3 декември 2021 г.  

Наръчникът е изготвен от Националната служба за трансгранични превози (NTFSO), Градски съвет Дъблин, Ирландия, съвместно с членовете на IMPEL по проекта за превози на пластмасови отпадъци. Кликнете върху тук за повече информация относно проекта.

Наръчникът за инспектори вече е на разположение (Наръчник за инспектори)


Subscribe to our newsletter