IMPEL Logo

En vägledning för inspektörer: Tillämpning av nationell lagstiftning om transporter av plastavfall

13 Oct, 2022

En guide för inspektörer: En handbok för inspektörer: Tillämpning av nationell lagstiftning om transporter av plastavfall ger vägledning om hur man tillämpar nationell lagstiftning om transporter av plastavfall. Vägledningen ger en sammanfattning av de ändringar i Baselkonventionen om plastavfall som gäller sedan januari 2021 och listar de plastavfallstyper som inspektörerna sannolikt kommer att stöta på.  Den hjälper också till med att välja de lämpligaste avfallsklassificeringskoderna och innehåller en rad vanliga frågor och svar.

Guiden kompletterar den vägledning som ges i EU:s korrespondenters riktlinjer nr 12 (CG12) om klassificering av plastavfall, som man enades om den 12 november 2021 och som gäller från och med den 3 december 2021.  

Guiden har tagits fram av National Transfrontier Shipments Office (NTFSO), Dublin City Council, Irland, i samarbete med IMPEL-medlemmar i projektet Plastic Waste Transpsments. Klicka här för mer information om projektet.

Guiden för inspektörer finns nu tillgänglig (Guiden för inspektörer)


Subscribe to our newsletter