IMPEL Logo

Juhend inspektoritele: Plastikjäätmete vedu käsitlevate riiklike õigusaktide jõustamine

13 Oct, 2022

Juhend inspektoritele: Enforcing National Legislation on Plastic Waste Shipments annab juhiseid plastijäätmete vedu käsitlevate riiklike õigusaktide jõustamiseks. Juhendis esitatakse kokkuvõte Baseli konventsiooni muudatustest, mis käsitlevad plastjäätmeid ja mida kohaldatakse alates 2021. aasta jaanuarist, ning loetletakse plastjäätmeliigid, millega inspektorid kõige tõenäolisemalt kokku puutuvad.  Samuti aitab see kaasa kõige sobivamate jäätmete klassifitseerimiskoodide valimisele ja sisaldab mitmeid KKKsid.

Juhend täiendab suuniseid, mis on esitatud ELi korrespondentide suunistes nr 12 (CG12) plastijäätmete klassifitseerimise kohta, milles lepiti kokku 12. novembril 2021 ja mida kohaldatakse alates 3. detsembrist 2021.  

Juhendi on koostanud Iirimaa Dublini linnavalitsuse riiklik piiriüleste vedude büroo (NTFSO) koostöös IMPELi liikmetega plastijäätmete veo projekti raames. Lisateavet projekti kohta leiate tänavalt.

Juhend inspektoritele on nüüd saadaval (Juhend inspektoritele)


.

Subscribe to our newsletter