IMPEL Logo

Een gids voor inspecteurs: Handhaving van de nationale wetgeving inzake de overbrenging van kunststofafval

13 Oct, 2022

Een gids voor inspecteurs: Enforcing National Legislation on Plastic Waste Shipments biedt richtsnoeren voor de handhaving van de nationale wetgeving inzake de overbrenging van kunststofafval. De gids geeft een overzicht van de wijzigingen in het Verdrag van Bazel met betrekking tot kunststofafval die sinds januari 2021 van toepassing zijn en geeft een overzicht van de soorten kunststofafval die inspecteurs het meest waarschijnlijk zullen tegenkomen.  De gids helpt ook bij de selectie van de meest geschikte afvalclassificatiecodes en bevat een reeks FAQ's.

De gids vormt een aanvulling op de richtsnoeren in de EU-correspondentrichtsnoeren nr. 12 (CG12) voor de indeling van kunststofafval, die op 12 november 2021 zijn overeengekomen en vanaf 3 december 2021 van toepassing zijn.  

De gids is opgesteld door het National Transfrontier Shipments Office (NTFSO), Dublin City Council, Ierland, in samenwerking met de IMPEL-leden van het Plastic Waste Shipments Project. Klik hier voor meer informatie over het project.

De Gids voor inspecteurs is nu beschikbaar (Een gids voor inspecteurs)


Subscribe to our newsletter