IMPEL Logo

Příručka pro inspektory: Prosazování vnitrostátních právních předpisů o přepravě plastových odpadů

13 Oct, 2022

Příručka pro inspektory: Příručka pro inspektory: Prosazování vnitrostátních právních předpisů týkajících se přepravy plastového odpadu obsahuje pokyny k prosazování vnitrostátních právních předpisů týkajících se přepravy plastového odpadu. Průvodce poskytuje přehled změn Basilejské úmluvy týkajících se plastových odpadů, které platí od ledna 2021, a uvádí druhy plastových odpadů, s nimiž se inspektoři nejčastěji setkávají.  Pomáhá také s výběrem nejvhodnějších kódů klasifikace odpadů a obsahuje řadu často kladených otázek.

Průvodce doplňuje pokyny uvedené v Pokynech korespondentů EU č. 12 (CG12) ke klasifikaci plastových odpadů, které byly schváleny 12. listopadu 2021 a platí od 3. prosince 2021.  

Průvodce vypracoval Národní úřad pro přeshraniční přepravu (NTFSO), Dublin City Council, Irsko ve spolupráci se členy IMPEL v rámci projektu přepravy plastových odpadů. Více informací o projektu naleznete zde.

Příručka pro inspektory je nyní k dispozici (Příručka pro inspektory)


Subscribe to our newsletter