IMPEL Logo

En vejledning for inspektører: Håndhævelse af national lovgivning om overførsel af plastaffald

13 Oct, 2022

En vejledning for inspektører: En Henforceing National Legislation on Plastic Waste Shipments indeholder vejledning om håndhævelse af national lovgivning om overførsel af plastaffald. Vejledningen indeholder et resumé af de ændringer i Basel-konventionen vedrørende plastaffald, der er trådt i kraft siden januar 2021, og opregner de plastaffaldstyper, som inspektørerne sandsynligvis vil støde på.  Den hjælper også med at vælge de mest hensigtsmæssige affaldsklassificeringskoder og indeholder en række ofte stillede spørgsmål.

Guiden supplerer vejledningen i EU's korrespondenters retningslinjer nr. 12 (CG12) om klassificering af plastaffald, som blev vedtaget den 12. november 2021 og finder anvendelse fra den 3. december 2021.  

Guiden er udarbejdet af National Transfrontier Shipments Office (NTFSO), Dublin City Council, Irland i samarbejde med IMPEL-medlemmer af Plastic Waste Shipments Project. Klik her for at få flere oplysninger om projektet.

Guiden for inspektører er nu tilgængelig (Guiden for inspektører)


Subscribe to our newsletter