IMPEL Logo

25. IMPEL Ģenerālā asambleja

20 Jun, 2023

8. un 9. jūnijā Stokholmā notika 25. IMPEL Ģenerālā asambleja (GA). Tīkls uzņēma 10 jaunus nacionālos koordinatorus, kuri ir tīkla kontaktpunkti katrā valstī, kā arī divus sekretariāta locekļus, kuriem šī bija pirmā GA.

Pols Speits (Paul Speight) no Vides ģenerāldirektorāta sniedza pārskatu par galvenajiem politikas notikumiem Eiropas līmenī, un GA tika informēta par valdes darbību, kas ietvēra nesenos stimulējošos apmeklējumus Albānijā, Kosovā un Ziemeļmaķedonijā.

Tīkls ar lielu gandarījumu apstiprināja jaunu IMPEL locekli no Itālijas nelegālo atkritumu poligonu komisijas. Līdz ar to tīkla dalībnieku skaits sasniedz 58 organizācijas no 37 valstīm. Viņi ir otrais jaunais dalībnieks šogad pēc tam, kad šā gada sākumā rakstiskā procedūrā tika apstiprināta Valsts vides inspekcija no Ukrainas.

Augstākajā sapulcē tika sniegta jaunākā informācija par piecu ekspertu grupu darbību, un tika apstiprināti 10 pabeigtie projekti. Tika apstiprināti arī 6 jauni projekti, kas jāpabeidz 2023./24. gada darba programmā. Sīkāka informācija par šiem projektiem drīzumā tiks publicēta tīmekļa vietnē. Notika arī diskusija par Zināšanu un informācijas programmas (ZIP) darbību un to, kā tā atbalstīs projektu grupas to rezultātu un rezultātu izstrādē, darbu pie īpašām projektu lapām tīmekļa vietnē un palīdzēs izstrādāt mācību programmas.

Tika sniegta jaunākā informācija par trim ārējiem projektiem, kuros IMPEL pašlaik ir iesaistīts: SWEAP, SRSS Malta un PROWhiBIT.  

Nākamais GA būs tiešsaistes pasākums Spānijas ES prezidentūras laikā 28.-30. novembrī. 

Subscribe to our newsletter