IMPEL Logo

25. valné zhromaždenie IMPEL

20 Jun, 2023

V dňoch 8. a 9. júna sa v Štokholme konalo 25. valné zhromaždenie (VZ) IMPEL. Sieť privítala 10 nových národných koordinátorov, ktorí sú kontaktnými bodmi siete v jednotlivých krajinách, ako aj dvoch členov sekretariátu, pre ktorých bolo toto VZ prvým.

Paul Speight z GR pre životné prostredie poskytol prehľad kľúčových politických zmien na európskej úrovni a VZ bolo informované o činnosti rady, ktorá okrem iného nedávno uskutočnila motivačné návštevy v Albánsku, Kosove a Severnom Macedónsku.

Sieť s veľkým potešením schválila nového člena IMPEL z talianskej komisie pre nelegálne skládky. Počet členov sa tak zvýšil na 58 organizácií z 37 krajín. Ide o druhého nového člena v tomto roku po Štátnej inšpekcii životného prostredia z Ukrajiny, ktorá bola odsúhlasená začiatkom tohto roka v písomnom konaní.

VZ bolo informované o činnosti piatich expertných tímov a bolo schválených 10 dokončených projektov. Schválených bolo aj 6 nových projektov, ktoré by sa mali dokončiť v pracovnom programe na roky 2023 - 24. Ďalšie informácie o týchto projektoch budú čoskoro zverejnené na webovej stránke. Diskutovalo sa aj o aktivitách znalostného a informačného programu (KIP) a o tom, ako bude tento program podporovať projektové tímy pri vypracúvaní ich výstupov a výsledkov, pracovať na špecializovaných stránkach projektov na webovej stránke a pomáhať pri vypracúvaní programov odbornej prípravy.

Predložené boli aktuálne informácie o troch externých projektoch, na ktorých sa IMPEL v súčasnosti podieľa, SWEAP, SRSS Malta a PROWhiBIT.  

Najbližšie GA bude online podujatie v rámci španielskeho predsedníctva EÚ 28. - 30. novembra. 

Subscribe to our newsletter