IMPEL Logo

25 Walne Zgromadzenie IMPEL

20 Jun, 2023

25 Walne Zgromadzenie IMPEL odbyło się w Sztokholmie w dniach 8-9 czerwca. Sieć powitała 10 nowych koordynatorów krajowych, którzy są punktami kontaktowymi sieci w każdym kraju, a także dwóch członków sekretariatu, dla których było to pierwsze Walne Zgromadzenie.

Paul Speight z DG ds. Środowiska przedstawił przegląd kluczowych zmian w polityce na szczeblu europejskim, a Walne Zgromadzenie zostało poinformowane o działaniach Zarządu, które obejmowały niedawne wizyty motywacyjne w Albanii, Kosowie i Macedonii Północnej.

Sieć była bardzo zadowolona z zatwierdzenia nowego członka IMPEL, z włoskiej Komisji ds. nielegalnych składowisk odpadów. Tym samym liczba członków wzrosła do 58 organizacji z 37 krajów. Jest to drugi nowy członek w tym roku, po tym jak Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska z Ukrainy została zatwierdzona wcześniej w tym roku w procedurze pisemnej.

Zarząd został poinformowany o działaniach pięciu zespołów eksperckich i zatwierdzono 10 zakończonych projektów. Zatwierdzono również 6 nowych projektów, które powinny zostać ukończone w programie prac na lata 2023-24. Dalsze informacje na temat tych projektów zostaną wkrótce opublikowane na stronie internetowej. Odbyła się również dyskusja na temat działań Programu Wiedzy i Informacji (KIP) oraz tego, w jaki sposób będzie on wspierał zespoły projektowe w opracowywaniu ich wyników i rezultatów, pracy nad dedykowanymi stronami projektów na stronie internetowej oraz pomocy w opracowywaniu programów szkoleniowych.

Podano aktualne informacje na temat trzech projektów zewnętrznych, w które IMPEL jest obecnie zaangażowany, SWEAP, SRSS Malta i PROWhiBIT.

Następne GA będzie wydarzeniem online w ramach hiszpańskiej prezydencji UE w dniach 28-30 listopada.

Subscribe to our newsletter