IMPEL Logo

25. generalna skupščina IMPEL

20 Jun, 2023

V Stockholmu je 8. in 9. junija potekala 25. generalna skupščina IMPEL. Mreža je pozdravila 10 novih nacionalnih koordinatorjev, ki so kontaktne točke mreže v posameznih državah, ter dva člana sekretariata, za katera je bila to prva skupščina.

Paul Speight z GD za okolje je podal pregled ključnih političnih dogodkov na evropski ravni, skupščina pa je bila seznanjena z dejavnostmi odbora, ki so vključevale nedavne spodbujevalne obiske v Albaniji, na Kosovu in v Severni Makedoniji.

Mreža je z velikim zadovoljstvom odobrila novega člana IMPEL, in sicer iz italijanske komisije za nezakonita odlagališča odpadkov. S tem se je število članov povečalo na 58 organizacij iz 37 držav. Gre za drugega novega člana v tem letu, potem ko je bil v začetku leta v pisnem postopku odobren državni okoljski inšpektorat iz Ukrajine.

GZ je bil seznanjen z najnovejšimi informacijami o dejavnostih petih strokovnih skupin, odobrenih pa je bilo 10 zaključenih projektov. Odobrenih je bilo tudi 6 novih projektov, ki naj bi se zaključili v delovnem programu za obdobje 2023-24. Dodatne informacije o teh projektih bodo kmalu objavljene na spletni strani. Potekala je tudi razprava o dejavnostih programa za znanje in informacije (Knowledge and Information Programme - KIP) in o tem, kako bo ta podpiral projektne skupine pri razvoju njihovih rezultatov in izidov, delu na posebnih projektnih straneh na spletišču in pomoči pri razvoju programov usposabljanja.

Podane so bile najnovejše informacije o treh zunanjih projektih, pri katerih IMPEL trenutno sodeluje, SWEAP, SRSS Malta in PROWhiBIT.  

Naslednji GA bo spletni dogodek v času španskega predsedovanja EU 28. in 30. novembra. 

Subscribe to our newsletter