IMPEL Logo

25. valné shromáždění IMPEL

20 Jun, 2023

Ve dnech 8. a 9. června se ve Stockholmu konalo 25. valné shromáždění IMPEL (GA). Síť přivítala 10 nových národních koordinátorů, kteří jsou kontaktními místy sítě v jednotlivých zemích, a také dva členy sekretariátu, pro které bylo toto GA prvním.

Paul Speight z GŘ pro životní prostředí podal přehled klíčových politických událostí na evropské úrovni a GA bylo informováno o činnosti rady, která mimo jiné nedávno uskutečnila podnětné návštěvy v Albánii, Kosovu a Severní Makedonii.

Síť s velkým potěšením schválila nového člena IMPEL, a to z italské Komise pro nelegální skládky. Tím se počet členů zvýšil na 58 organizací z 37 zemí. Jedná se o druhého nového člena v letošním roce poté, co byla na začátku roku v písemném řízení odsouhlasena Státní inspekce životního prostředí z Ukrajiny.

GA bylo informováno o činnosti pěti expertních týmů a bylo schváleno 10 dokončených projektů. Schváleno bylo také 6 nových projektů, které by měly být dokončeny v pracovním programu na období 2023-24. Další informace o těchto projektech budou brzy zveřejněny na webových stránkách. Proběhla také diskuse o činnosti programu znalostí a informací (KIP) a o tom, jak bude tento program podporovat projektové týmy při tvorbě jejich výstupů a výsledků, pracovat na specializovaných stránkách projektů na webových stránkách a pomáhat při tvorbě školicích programů.

Byly podány aktuální informace o třech externích projektech, na kterých se IMPEL v současné době podílí: SWEAP, SRSS Malta a PROWhiBIT.  

Příští GA se uskuteční v rámci španělského předsednictví EU ve dnech 28.-30. listopadu. 

Subscribe to our newsletter