IMPEL Logo

IMPELi 25. üldkogu

20 Jun, 2023

8.-9. juunil toimus Stockholmis IMPELi 25. üldkogu. Võrgustik tervitas 10 uut riiklikku koordinaatorit, kes on võrgustiku teabekeskused igas riigis, ning kahte sekretariaadi liiget, kelle jaoks oli see esimene üldkoosolek.

Paul Speight keskkonna peadirektoraadist andis ülevaate peamistest poliitilistest arengutest Euroopa tasandil ning üldkoosolekut teavitati juhatuse tegevusest, mis hõlmas hiljutisi ergutusvisiite Albaaniasse, Kosovosse ja Põhja-Makedooniasse.

Võrgustikul oli väga hea meel, et IMPELi uus liige, Itaalia komisjonist ebaseaduslikele prügilatele, kiideti heaks. Sellega on võrgustiku liikmeskond nüüd 58 organisatsiooni 37 riigist. Nad on sel aastal teine uus liige pärast seda, kui Ukraina riiklik keskkonnainspektsioon sai kirjaliku menetluse käigus nõusoleku selle aasta alguses.

Üldkoosolekut teavitati viie ekspertrühma tegevusest ja kiideti heaks 10 lõpetatud projekti. Samuti kiideti heaks 6 uut projekti, mis peaksid valmima 2023-24. aasta tööprogrammis. Täiendav teave nende projektide kohta avaldatakse peagi veebilehel. Arutati ka teadmiste ja teabe programmi (KIP) tegevust ning seda, kuidas see toetab projektirühmi nende väljundite ja tulemuste väljatöötamisel, tööd spetsiaalsete projektilehekülgede loomisel veebilehel ja abi koolitusprogrammide väljatöötamisel.

Täiendused anti kolme välisprojekti kohta, milles IMPEL praegu osaleb: SWEAP, SRSS Malta ja PROWhiBIT.  

Järgmine üldkoosolek toimub ELi eesistujariigi Hispaania ajal 28.-30. novembril. 

Subscribe to our newsletter