IMPEL Logo

IMPELin 25. yleiskokous

20 Jun, 2023

IMPELin 25. yleiskokous pidettiin Tukholmassa 8.-9. kesäkuuta. Verkosto toivotti tervetulleeksi 10 uutta kansallista koordinaattoria, jotka toimivat verkoston yhteyspisteinä kussakin maassa, sekä kaksi sihteeristön jäsentä, joille tämä oli ensimmäinen yleiskokous.

Paul Speight ympäristöasioiden pääosastosta antoi yleiskatsauksen tärkeimmistä poliittisista muutoksista Euroopan tasolla, ja yleiskokoukselle annettiin ajankohtaiskatsaus johtokunnan toiminnasta, johon kuuluivat äskettäiset kannustusvierailut Albaniaan, Kosovoon ja Pohjois-Makedoniaan.

Verkosto oli erittäin tyytyväinen voidessaan hyväksyä IMPELin uuden jäsenen laittomia kaatopaikkoja käsittelevästä Italian komissiosta. Näin jäsenmäärä nousee 58 organisaatioon 37 maasta. Kyseessä on toinen uusi jäsen tänä vuonna sen jälkeen, kun Ukrainan valtion ympäristötarkastuslaitos hyväksyttiin aiemmin tänä vuonna kirjallisella menettelyllä.

Yleiskokoukselle annettiin tilannekatsaus viiden asiantuntijaryhmän toiminnasta, ja 10 päättynyttä hanketta hyväksyttiin. Lisäksi hyväksyttiin 6 uutta hanketta, jotka on tarkoitus saada päätökseen vuosien 2023-24 työohjelmassa. Lisätietoja näistä hankkeista julkaistaan pian verkkosivustolla. Keskusteltiin myös tietämys- ja tiedotusohjelman (KIP) toiminnasta ja siitä, miten se tukee hankeryhmiä niiden tuotosten ja tulosten kehittämisessä, verkkosivuston hankesivujen laatimisessa ja koulutusohjelmien kehittämisessä.

Tiedotettiin kolmesta ulkoisesta hankkeesta, joissa IMPEL on tällä hetkellä mukana: SWEAP, SRSS Malta ja PROWhiBIT.  

Seuraava yleiskokous on verkkotapahtuma EU:n puheenjohtajamaan Espanjan aikana 28.-30. marraskuuta. 

Keskusteltiin myös siitä, miten IMPEL on mukana.

Subscribe to our newsletter