IMPEL Logo

25. IMPEL-generalforsamling

20 Jun, 2023

Den 25. IMPEL-generalforsamling (GA) fandt sted i Stockholm den 8.-9. juni. Netværket bød velkommen til 10 nye nationale koordinatorer, som er kontaktpunkter for netværket i hvert land, samt to medlemmer af sekretariatet, for hvem dette var deres første generalforsamling.

Paul Speight fra Generaldirektoratet for Miljø gav et overblik over de vigtigste politiske udviklinger på europæisk plan, og generalforsamlingen blev opdateret om bestyrelsens aktiviteter, som omfattede nylige incitamentsbesøg i Albanien, Kosovo og Nordmakedonien.

Netværket var meget glade for at godkende et nyt medlem af IMPEL, fra den italienske kommission for ulovlige lossepladser. Det bringer medlemstallet op på 58 organisationer fra 37 lande. De er det andet nye medlem i år, efter at det statslige miljøinspektorat fra Ukraine blev godkendt tidligere på året i en skriftlig procedure.

Generalforsamlingen blev opdateret om aktiviteterne i de fem ekspertgrupper, og 10 afsluttede projekter blev godkendt. Der blev også godkendt 6 nye projekter, som skal afsluttes i arbejdsprogrammet for 2023-24. Yderligere oplysninger om disse projekter vil snart blive offentliggjort på hjemmesiden. Der var også en diskussion om aktiviteterne i Knowledge and Information Programme (KIP), og hvordan dette vil støtte projektteams i udviklingen af deres output og leverancer, arbejde på dedikerede projektsider på hjemmesiden og hjælpe med at udvikle træningsprogrammer.

Der blev givet opdateringer om de tre eksterne projekter, som IMPEL i øjeblikket er involveret i, SWEAP, SRSS Malta og PROWhiBIT. 

Den næste GA vil være et online-arrangement under det spanske EU-formandskab den 28.-30. november. 

Subscribe to our newsletter