IMPEL Logo

25:e generalförsamlingen för IMPEL

20 Jun, 2023

Den 25:e IMPEL Generalförsamlingen (GA) ägde rum i Stockholm den 8-9 juni. Nätverket välkomnade 10 nya nationella samordnare som är kontaktpunkter för nätverket i varje land samt två medlemmar av sekretariatet, för vilka detta var deras första GA.

Paul Speight från GD Miljö gav en översikt över den viktigaste policyutvecklingen på europeisk nivå och GA uppdaterades om styrelsens aktiviteter, som nyligen inkluderade incitamentbesök i Albanien, Kosovo och Nordmakedonien.

Nätverket var mycket glada över att godkänna en ny medlem i IMPEL, från den italienska kommissionen för olagliga deponier. Därmed uppgår medlemsantalet till 58 organisationer från 37 länder. De är den andra nya medlemmen i år efter att State Environmental Inspectorate från Ukraina godkändes tidigare i år i ett skriftligt förfarande.

Generalförsamlingen informerades om verksamheten i de fem expertgrupperna och 10 avslutade projekt godkändes. 6 nya projekt godkändes också, som bör slutföras i arbetsprogrammet 2023-24. Ytterligare information om dessa projekt kommer att publiceras på webbplatsen inom kort. Det fördes också en diskussion om verksamheten inom kunskaps- och informationsprogrammet (KIP) och hur detta kommer att stödja projektgrupper i utvecklingen av deras resultat och leveranser, arbete med särskilda projektsidor på webbplatsen och hjälp med att utveckla utbildningsprogram.

Uppdateringar gavs om de tre externa projekt som IMPEL för närvarande är involverade i, SWEAP, SRSS Malta och PROWhiBIT. 

Nästa GA kommer att vara ett online-event under det spanska EU-ordförandeskapet den 28-30 november. 

Subscribe to our newsletter