IMPEL Logo

4 Tīklu nostājas dokuments par priekšlikumu direktīvai par noziegumiem pret vidi

22 Nov, 2022

 Četri tīkli - EUFJE - Eiropas Savienības Vides tiesnešu forums, ENPE - Eiropas Vides prokuroru tīkls, IMPEL - Eiropas Savienības Vides tiesību aktu īstenošanas un piemērošanas tīkls un EnviCrimeNet, kas apvieno attiecīgās puses - tiesnešus, prokurorus, regulatorus, inspektorus un policijas darbiniekus -, lai veicinātu kopīgus centienus apkarot noziegumus pret vidi, apsveic un atzinīgi vērtē Eiropas Savienības iestādes un institūcijas par visu darbu, kura rezultātā tika izstrādāts priekšlikums jaunajai direktīvai par noziegumiem pret vidi (ECD). 

Šajā nostājas dokumentā tīkli izklāsta svarīgus jaunā priekšlikuma uzlabojumus un dažas jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi. 

Subscribe to our newsletter