IMPEL Logo

4 Dokument przedstawiający stanowisko sieci w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie przestępczości przeciwko środowisku

22 Nov, 2022

 Cztery sieci, EUFJE - The European Union Forum of Judges for the Environment, ENPE - European Network of Prosecutors for the Environment, IMPEL - European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law oraz EnviCrimeNet, skupiające odpowiednie strony - sędziów, prokuratorów, regulatorów, inspektorów i policjantów - w celu przyczynienia się do wspólnych wysiłków na rzecz walki z przestępczością przeciwko środowisku, gratulują i witają władze i instytucje Unii Europejskiej za całą pracę, która doprowadziła do powstania propozycji nowej dyrektywy w sprawie przestępczości przeciwko środowisku (ECD). 

W niniejszym dokumencie przedstawiającym stanowisko, sieci nakreślają ważne ulepszenia w nowej propozycji oraz pewne obszary wymagające poprawy. 

.

Subscribe to our newsletter