IMPEL Logo

4 Võrgustike seisukohavõtt keskkonnakuritegevuse direktiivi ettepaneku kohta

22 Nov, 2022

 Neli võrgustikku, EUFJE - Euroopa Liidu keskkonnakohtunike foorum, ENPE - Euroopa keskkonnaprokuröride võrgustik, IMPEL - Euroopa Liidu keskkonnaõiguse rakendamise ja jõustamise võrgustik ja EnviCrimeNet, mis ühendavad asjaomaseid osapooli - kohtunikke, prokuröre, reguleerivaid asutusi, inspektoreid ja politseinikke -, et aidata kaasa ühistele jõupingutustele keskkonnakuritegevuse vastu võitlemisel, õnnitlevad ja tervitavad Euroopa Liidu asutusi ja institutsioone kogu töö eest, mis viis uue keskkonnakuritegevuse direktiivi ettepaneku koostamiseni. 

Ses seisukohavõtus kirjeldavad võrgustikud uue ettepaneku olulisi parandusi ja mõningaid parandamist vajavaid valdkondi. 

Subscribe to our newsletter