IMPEL Logo

4 Standpunt van het netwerk over het voorstel voor een richtlijn inzake milieucriminaliteit

22 Nov, 2022

 De 4 netwerken, EUFJE - The European Union Forum of Judges for the Environment, ENPE - European Network of Prosecutors for the Environment, IMPEL - European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law en EnviCrimeNet, die relevante partijen - rechters, officieren van justitie, regelgevers, inspecteurs en politieagenten - samenbrengen om bij te dragen aan gezamenlijke inspanningen om milieucriminaliteit te bestrijden, feliciteren en verwelkomen de autoriteiten en instellingen van de Europese Unie voor al het werk dat heeft geleid tot het voorstel voor een nieuwe richtlijn inzake milieucriminaliteit (ECD). 

In deze stellingname schetsen de netwerken belangrijke verbeteringen in het nieuwe voorstel en enkele gebieden die voor verbetering vatbaar zijn. 

Subscribe to our newsletter