IMPEL Logo

4 Nätverkens ståndpunktsdokument om förslaget till direktiv om miljöbrott

22 Nov, 2022

 De fyra nätverken EUFJE - European Union Forum of Judges for the Environment, ENPE - European Network of Prosecutors for the Environment, IMPEL - European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law och EnviCrimeNet, som sammanför berörda parter - domare, åklagare, tillsynsmyndigheter, inspektörer och poliser - för att bidra till gemensamma insatser för att bekämpa miljöbrottslighet, gratulerar och välkomnar EU:s myndigheter och institutioner till allt det arbete som har lett fram till förslaget till ett nytt direktiv om miljöbrottslighet (ECD).I detta ställningstagande beskriver nätverken viktiga förbättringar i det nya förslaget och några områden som kan förbättras.

Subscribe to our newsletter