IMPEL Logo

4 Pozičný dokument siete k návrhu smernice o environmentálnej kriminalite

22 Nov, 2022

 Štyri siete, EUFJE - Fórum sudcov Európskej únie pre životné prostredie, ENPE - Európska sieť prokurátorov pre životné prostredie, IMPEL - Sieť Európskej únie pre implementáciu a presadzovanie práva v oblasti životného prostredia a EnviCrimeNet, ktoré združujú príslušné strany - sudcov, prokurátorov, regulačné orgány, inšpektorov a policajtov - s cieľom prispieť k spoločnému úsiliu v boji proti trestnej činnosti v oblasti životného prostredia, blahoželajú a vítajú orgány a inštitúcie Európskej únie za všetku prácu, ktorá viedla k návrhu novej smernice o trestnej činnosti v oblasti životného prostredia (ECD). 

V tomto stanovisku siete uvádzajú dôležité zlepšenia v novom návrhu a niektoré oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť. 

Subscribe to our newsletter