IMPEL Logo

4 Netværkets holdning til forslaget til direktiv om miljøkriminalitet

22 Nov, 2022

 De fire netværk, EUFJE - European Union Forum of Judges for the Environment, ENPE - European Network of Prosecutors for the Environment, IMPEL - European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law og EnviCrimeNet, der samler relevante parter - dommere, anklagere, regulerende myndigheder, inspektører og politifolk - for at bidrage til den fælles indsats for at bekæmpe miljøkriminalitet, lykønsker og hilser EU's myndigheder og institutioner velkommen for alt det arbejde, der har ført til forslaget om et nyt direktiv om miljøkriminalitet.I dette positionspapir skitserer netværkene vigtige forbedringer i det nye forslag og nogle områder, der kan forbedres. 

Subscribe to our newsletter