IMPEL Logo

4 Poziční dokument sítě k návrhu směrnice o trestné činnosti proti životnímu prostředí

22 Nov, 2022

 Čtyři sítě, EUFJE - Fórum soudců Evropské unie pro životní prostředí, ENPE - Evropská síť státních zástupců pro životní prostředí, IMPEL - Síť Evropské unie pro implementaci a prosazování práva životního prostředí a EnviCrimeNet, které sdružují příslušné strany - soudce, státní zástupce, regulační orgány, inspektory a policisty - s cílem přispět ke společnému úsilí v boji proti trestné činnosti v oblasti životního prostředí, blahopřejí a vítají orgány a instituce Evropské unie za veškerou práci, která vedla k návrhu nové směrnice o trestné činnosti v oblasti životního prostředí (ECD). 

V tomto stanovisku sítě uvádějí důležitá zlepšení v novém návrhu a některé oblasti, které je třeba zlepšit. 

Subscribe to our newsletter