IMPEL Logo

4 Stališče mreže o predlogu direktive o okoljskem kriminalu

22 Nov, 2022

 Štiri mreže, EUFJE - Forum sodnikov Evropske unije za okolje, ENPE - Evropska mreža tožilcev za okolje, IMPEL - Mreža Evropske unije za izvajanje in uveljavljanje okoljskega prava in EnviCrimeNet, ki združujejo ustrezne strani - sodnike, tožilce, zakonodajalce, inšpektorje in policiste - da bi prispevali k skupnim prizadevanjem v boju proti okoljskemu kriminalu, čestitajo organom in institucijam Evropske unije ter jih pozdravljajo za vse delo, ki je pripeljalo do predloga nove direktive o okoljskem kriminalu (ECD). 

V tem dokumentu o stališču mreže opisujejo pomembne izboljšave v novem predlogu in nekatera področja, ki jih je treba izboljšati. 

Subscribe to our newsletter