IMPEL Logo

4 Документ за позицията на мрежите относно предложението за директива за престъпленията срещу околната среда

22 Nov, 2022

 Четирите мрежи, EUFJE - Форум на съдиите по околна среда в Европейския съюз, ENPE - Европейска мрежа на прокурорите по околна среда, IMPEL - Мрежа на Европейския съюз за прилагане и изпълнение на законодателството в областта на околната среда и EnviCrimeNet, обединяващи съответните страни - съдии, прокурори, регулаторни органи, инспектори и полицейски служители - за да допринесат за съвместните усилия в борбата с престъпленията срещу околната среда, поздравяват и приветстват органите и институциите на Европейския съюз за цялата работа, довела до предложението за нова Директива за престъпленията срещу околната среда (ДПЗОС). 

В настоящия документ за позиция мрежите очертават важни подобрения в новото предложение и някои области за усъвършенстване. 

Subscribe to our newsletter