IMPEL Logo

Soli pa solim vadlīnijas atļauju izsniegšanai un pārbaudei, ko veic IMPEL

21 Nov, 2022

Projekta Doing the Right Thing, kas radies, sadarbojoties ekspertu grupām Cross Cutting un Industry and Air, laikā no 2016. līdz 2018. gadam tika izstrādātas Soli pa solim vadlīnijas atļauju izsniegšanai un pārbaudēm.

Impel ietvaros vides pārbaužu cikls ir labi zināms. Tajā soli pa solim ir aprakstīts, kā būtu jāplāno vides pārbaudes un kas jāņem vērā, veicot pārbaudes. 

Mērdēļ, ka Eiropā ir liela pieredze vides atļauju izsniegšanā (vispirms IPPC un vēlāk IED), atļauju izsniegšanas procedūra nekad nav aprakstīta soli pa solim. Rezultātā vides atļauju izsniegšanas procedūrām nav vienādu nosacījumu, nav vadlīniju jaunajiem atļauju izsniegšanas darbiniekiem, un IMPEL iniciatīvas atļauju izsniegšanas jomā ir mazāk saskaņotas.

IMPEL "Soli pa solim atļauju izsniegšanas un pārbaužu vadlīnijas" ir apvienotas vadlīnijas atļauju izsniegšanas un pārbaužu veikšanai.

Šajās vadlīnijās ir aprakstīti šādi soļi: Tiesību akti; Īstenošana; Novērtēšana un atgriezeniskā saite. Īstenošanas posms atspoguļo Atļauju izsniegšanu un pārbaudi. 

Norādījumi jāizmanto kopā ar Eiropas Komisijas tehniskajiem norādījumiem, kas jau ir ieviesti (un formālajām/neformālajām ekspertu grupām), un norādījumiem, kas jau ir ieviesti/ tiek izstrādāti katrā valstī. Norādījumi ir paredzēti inspektoriem, atļauju sagatavotājiem, to vadībai, kā arī politikas veidotājiem. Noklikšķiniet uz šeit, lai lejupielādētu vadlīnijas.

IMPEL pašreizējā projektā "Atbalsts IED ieviešanai" drīzumā sāksies vadlīniju dokumenta grozīšana, izmantojot jaunākos šī projekta rezultātus. Ieinteresēto ekspertu papildu ieguldījums ir vairāk nekā vēlams. Noklikšķiniet uz še, lai iegūtu informāciju par projektu "Atbalsts IED ieviešanai".

Subscribe to our newsletter