IMPEL Logo

Trin for trin-vejledning til godkendelse og inspektion af IMPEL

21 Nov, 2022

En trin for trin-vejledning for tilladelser og tilsyn blev udarbejdet mellem 2016 og 2018 af Doing the Right Thing-projektet, som er et resultat af samarbejdet mellem ekspertgrupperne Cross Cutting og Industry and Air.

Miljøtilsynscyklussen er velkendt inden for IMPEL. Den beskriver trin for trin, hvordan miljøinspektioner skal planlægges, og hvad man skal overveje, når man udfører inspektioner. 

Selv om der er mange erfaringer i Europa med miljøgodkendelser (først IPPC og senere IED), er godkendelsesproceduren aldrig blevet beskrevet i en trin for trin-vejledning. Som følge heraf er der ikke ensartede vilkår for procedurerne for miljøgodkendelser, der er ingen vejledning for nye godkendelsesansvarlige, og der er mindre sammenhæng mellem IMPEL-initiativerne om godkendelse.

IMPEL's trinvise vejledning om godkendelse og inspektion er en kombineret vejledning om godkendelse og inspektion.

I denne vejledning er følgende trin dækket: Lovgivning, gennemførelse og evaluering og feedback. Implementeringstrinnet repræsenterer Tilladelse og inspektion. 

Vejledningen bør anvendes i kombination med den tekniske vejledning fra Europa-Kommissionen, der allerede er på plads (og de formelle/ uformelle ekspertgrupper), og den vejledning, der allerede er på plads/ under udvikling i de enkelte lande. Vejledningen er skrevet til inspektører, udstedere af tilladelser, deres ledelse, men også til politiske beslutningstagere. Klik her for at downloade vejledningen.

IMPEL's igangværende projekt "Supporting IED Implementation" vil snart begynde at ændre vejledningen ved hjælp af de seneste resultater fra dette projekt. Yderligere bidrag fra interesserede eksperter er mere end velkomne. Klik her for at få oplysninger om projektet Supporting IED Implementation Project.

Subscribe to our newsletter