IMPEL Logo

Sprievodca krok za krokom pri povoľovaní a kontrole od spoločnosti IMPEL

21 Nov, 2022

V rokoch 2016 až 2018 bola v rámci projektu Doing the Right Thing (Robiť správne veci) vypracovaná príručka Step by Step Guidance for Permitting and Inspection (Krok za krokom), ktorá je výsledkom spolupráce medzi expertnými tímami Cross Cutting (Prierezové témy) a Industry and Air (Priemysel a ovzdušie).

Cyklus environmentálnej inšpekcie je v rámci IMPEL dobre známy. Krok za krokom opisuje, ako by sa mali plánovať environmentálne inšpekcie a čo treba zohľadniť pri vykonávaní inšpekcií. 

Aj keď v Európe existuje veľa skúseností s environmentálnym povoľovaním (najprv IPPC a neskôr IED), postup povoľovania nebol nikdy opísaný v usmernení krok za krokom. V dôsledku toho neexistujú rovnaké podmienky pre postupy environmentálneho povoľovania, neexistuje usmernenie pre nových povoľujúcich úradníkov a existuje menšia súdržnosť medzi iniciatívami IMPEL týkajúcimi sa povoľovania.

Príručka krok za krokom pre povoľovanie a inšpekcie IMPEL je kombinovaným usmernením pre povoľovanie a inšpekcie.

V tomto usmernení sú zahrnuté nasledujúce kroky: Legislatíva; Implementácia; a Hodnotenie a spätná väzba. Krok implementácie predstavuje povoľovanie a inšpekcia. 

Uvodenie by sa malo používať v kombinácii s technickými usmerneniami Európskej komisie, ktoré už existujú (a formálnymi/neformálnymi skupinami expertov), a usmerneniami, ktoré už existujú/vyvíjajú sa v jednotlivých krajinách. Usmernenie je napísané pre inšpektorov, autorov povolení, ich manažment, ale aj pre tvorcov politík. Kliknutím na tade si môžete stiahnuť usmernenie.

V rámci prebiehajúceho projektu "Podpora implementácie IED" začne skupina IMPEL čoskoro upravovať usmerňovací dokument s využitím najnovších výsledkov tohto projektu. Ďalšie príspevky od zainteresovaných odborníkov sú viac ako vítané. Kliknutím na tu získate informácie o projekte Podpora implementácie IED.

Subscribe to our newsletter