IMPEL Logo

Poradnik krok po kroku dotyczący wydawania pozwoleń i przeprowadzania kontroli przez firmę IMPEL

21 Nov, 2022

Poradnik krok po kroku dotyczący pozwoleń i kontroli został opracowany w latach 2016-2018 w ramach projektu Doing the Right Thing, będącego efektem współpracy zespołów eksperckich Cross Cutting oraz Industry and Air.

Cykl kontroli środowiskowych jest dobrze znany w ramach IMPEL. Opisuje on krok po kroku, jak należy planować kontrole środowiskowe i co należy brać pod uwagę podejmując kontrole. 

Mimo że w Europie istnieje duże doświadczenie w zakresie wydawania pozwoleń środowiskowych (najpierw IPPC, a później IED), procedura wydawania pozwoleń nigdy nie została opisana w formie wytycznych krok po kroku. W rezultacie nie ma równych szans w zakresie procedur wydawania pozwoleń środowiskowych, nie ma wytycznych dla nowych urzędników wydających pozwolenia i jest mniejsza spójność między inicjatywami IMPEL w zakresie wydawania pozwoleń.

Przewodnik krok po kroku do wydawania pozwoleń i kontroliIMPEL jest połączonym przewodnikiem do wydawania pozwoleń i kontroli.

W przewodniku tym uwzględniono następujące kroki: Legislacja; Implementacja; oraz Ocena i informacja zwrotna. Etap wdrażania dotyczy zezwoleń i kontroli.

Wytyczne powinny być stosowane w połączeniu z już istniejącymi wytycznymi technicznymi Komisji Europejskiej (oraz formalnymi/nieformalnymi grupami ekspertów), a także wytycznymi już istniejącymi / będącymi w trakcie opracowywania w poszczególnych krajach. Wytyczne są przeznaczone dla inspektorów, autorów pozwoleń, ich kierownictwa, ale także dla decydentów. Kliknij tutaj, aby pobrać wytyczne.

Trwający projektIMPEL "Supporting IED Implementation" wkrótce zacznie zmieniać wytyczne wykorzystując najnowsze wyniki tego projektu. Dodatkowy wkład od zainteresowanych ekspertów jest mile widziany. Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje na temat projektu Supporting IED Implementation.

Subscribe to our newsletter