IMPEL Logo

Een stapsgewijze leidraad voor vergunningen en inspecties door IMPEL

21 Nov, 2022

Een stap voor stap handleiding voor vergunningen en inspecties is tussen 2016 en 2018 geproduceerd door het Doing the Right Thing Project, een resultaat van de samenwerking tussen de Expert Teams Cross Cutting en Industry and Air.

De Milieu-inspectiecyclus is goed bekend binnen IMPEL. Het beschrijft stap voor stap hoe Milieu-inspecties moeten worden gepland en waar rekening mee moet worden gehouden bij het uitvoeren van inspecties. 

Hoewel er in Europa veel ervaring is met milieuvergunningen (eerst IPPC en later RIE), is de vergunningsprocedure nooit beschreven in een stapsgewijze leidraad. Daardoor is er geen gelijk speelveld voor de procedures van milieuvergunningen, is er geen leidraad voor nieuwe vergunningsfunctionarissen en is er minder samenhang tussen de IMPEL-initiatieven op het gebied van vergunningen.

De stap-voor-stap leidraad van IMPEL voor vergunningen en inspecties is een gecombineerde leidraad voor vergunningen en inspecties.

In deze leidraad worden de volgende stappen behandeld: Wetgeving; Uitvoering; en Evaluatie en feedback. De uitvoeringsfase staat voor Vergunningverlening en inspectie. 

De leidraad moet worden gebruikt in combinatie met de reeds bestaande technische richtsnoeren van de Europese Commissie (en de formele/ informele deskundigengroepen) en de reeds bestaande/in ontwikkeling zijnde leidraad in elk land. De richtsnoeren zijn bedoeld voor inspecteurs, vergunningverleners en hun management, maar ook voor beleidsmakers. Klik hier om de leidraad te downloaden.

IMPEL's lopende project 'Supporting IED Implementation' zal binnenkort beginnen met het aanpassen van de leidraad aan de hand van de laatste resultaten van dit project. Aanvullende bijdragen van geïnteresseerde deskundigen zijn meer dan welkom. Klik hier voor informatie over het Supporting IED Implementation Project.

Subscribe to our newsletter