IMPEL Logo

IMPELi samm-sammuline juhend lubade andmiseks ja inspekteerimiseks

21 Nov, 2022

Sammuline juhend lubade andmiseks ja inspekteerimiseks koostati aastatel 2016-2018 projekti "Teeme õigesti" raames, mis on valdkondadevaheliste ekspertrühmade ning tööstus- ja õhutranspordi ekspertrühmade koostöö tulemus.

Keskkonnainspektsiooni tsükkel on IMPELis hästi tuntud. Selles kirjeldatakse samm-sammult, kuidas keskkonnainspektsiooni tuleks planeerida ja mida inspekteerimise läbiviimisel arvestada. 

Kuigi Euroopas on keskkonnalubade andmisel palju kogemusi (esmalt IPPC ja hiljem IED), ei ole lubade andmise menetlust kunagi kirjeldatud samm-sammult juhendis. Selle tulemusel ei ole keskkonnalubade andmise menetluste osas võrdsed võimalused, puuduvad juhised uutele lubade andjatele ja IMPELi lubade andmise algatuste vaheline sidusus on väiksem.

IMPELi samm-sammuline juhend lubade andmise ja inspekteerimise kohta on kombineeritud juhend lubade andmise ja inspekteerimise kohta.

Selles juhendis on käsitletud järgmisi samme:

Keskkonnalubade andmine ja inspekteerimine: Õigusaktid; rakendamine; ja hindamine ja tagasiside. Rakendamise samm kujutab endast lubade andmist ja kontrollimist. 

Juhiseid tuleks kasutada koos Euroopa Komisjoni juba olemasolevate tehniliste juhistega (ja ametlike/ mitteametlike ekspertrühmadega) ning igas riigis juba kehtivate/arendatavate juhistega. Suunised on koostatud inspektorite, lubade koostajate ja nende juhtkonna, aga ka poliitikakujundajate jaoks. Juhendi allalaadimiseks klõpsake tema.

IMPELi käimasoleva projekti "Supporting IED Implementation" raames hakatakse peagi juhenddokumenti muutma, kasutades selle projekti viimaseid tulemusi. Huvitatud ekspertide täiendav panus on enam kui teretulnud. Vajutage tema, et saada teavet projekti "Supporting IED Implementation Project" kohta.

Klõpsake tema.

Subscribe to our newsletter